13 mrt 2009 10:58

Drugtest voor veiliger verkeer

Speekselproef vereenvoudigt drugsdetectie in het verkeer

Speekselproef vereenvoudigt drugsdetectie in het verkeer

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat een speekseltest invoert voor de opsporing van druggebruik in het verkeer. Het voorstel van staatsseceretaris Etienne Schouppe heeft als doel om recent gebruik van middelen die een invloed hebben op het rijgedrag, andere dan alcohol, op een eenvoudige en snelle manier te detecteren.

Dankzij de technologische vooruitgang kan de politie voortaan de speekseltest en een speekselanalyse snel opsoren. De methode verloopt als volgt: de agent overloopt eerst een checklist en daarna volgen een speekseltest en een speekselananalyse. Wanneer de test positief is volgt een onmiddellijk rijverbod van twaalf uur. De positieve test wordt dan onmiddellijk geanalyseerd in een laboratorium. 
Een ander groot voordeel van de test is dat het aantal vals positieven zal verminderen, vermits de speekseltest enkel middelengebruik in de laatste twaalf uren opspoort. 

De methode die thans gebruikt wordt is tijdrovend en omslachtig voor de bestuurder en de politie. Na een uitgebreide set van tests volgt een urinetest en een bloedproef. Die bloedproef zal enkel nog in zeldzame gevallen worden toegepast. 

De test wordt al toegepast in verschillende landen. Hij werd getest door het Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminalistiek. De betrouwbaarheid van de resultaten ligt tussen 70% en 100%.