25 apr 2008 12:56

Duurzaamheidstest

Screening en beoordeling van de effecten die de voorgestelde regelgeving zal hebben op het vlak van duurzame ontwikkeling

Screening en beoordeling van de effecten die de voorgestelde regelgeving zal hebben op het vlak van duurzame ontwikkeling

De ministerraad stemde in met een nota van minister van Klimaat en Energie Paul Magnette over de screening en beoordeling van de effecten die de voorgestelde regelgeving op het vlak van duurzame ontwikkeling zal hebben (duurzame ontwikkelingseffectenbeoordeling-DOEB).

De ministerraad van 25 januari 2008 had beslist dat elke minister drie dossiers zou aanwijzen voor een quick-scan, een light versie van de duurzaamheidstest, die beperkter en doeltreffender is. De voorlopige regering had toen echter geen dossiers kunnen aanwijzen. Daarom beslist de ministerraad nu om de quick-scan van drie dossiers voor de ministerraad van 9 mei te voorzien.

De ministerraad had de DOEB-test op 19 januari 2007 ingevoerd om de duurzame ontwikkeling in het federale beleid te integreren. De methode maakt de voorbereiders van het beleid bewust van duurzame ontwikkeling en maakt het gebruik van de expertise van FOD's en POD's doeltreffender (federale en programmatorische overheidsdiensten).