18 okt 2023 15:07

Duurzame mijnbouw in mijn achtertuin?

Maandag 23 oktober organiseert de FRDO een conferentie over mijnbouw in Europa en België. Is dit nodig om grondstoffen te leveren voor de energietransitie? Bestaat er zoiets als duurzame mijnbouw? Ook diepzeemijnbouw komt aan bod. Bij de sprekers onder meer Janez Potočnik, voormalig Europees Commissaris voor Milieu.

Meer zonnepanelen, windmolens en elektrische wagens betekent ook meer (schaarse) grondstoffen die daarvoor nodig zijn. Kunnen we die ontginnen in Europa en België? En is dit mogelijk zonder een schadelijke impact op ons leefmilieu? Is diepzeemijnbouw een aanvaardbaar alternatief, of moeten we toch vooral inzetten op circulair gebruik van metalen? Deze vragen worden beantwoord door Janez Potočnik, Peter Tom Jones, Eric Pirard, Nicolas Vasbinder, Romain Gelin, Steven Vandeborre, Kris Van Nijen en Sarah Vanden Eede.

De conferentie vindt plaats op maandag 23 oktober 2023 in de Financietoren te Brussel (Pachecozaal), van 10 tot 16u. Het is ook mogelijk de conferentie via livestream te volgen.

Het volledige programma vindt u op onze website:  20231023 | Duurzame mijnbouw in mijn achtertuin? Analyse en debat over een controversieel onderwerp. - FRDO (frdo-cfdd.be)

Deze conferentie maakt deel uit van een reeks events over metalen en transitie, waarbij thema’s als toekomstige behoeften aan metalen en de circulaire aanpak aan bod komen: zie https://frdo-cfdd.be/events/

Indien u aanwezig wil zijn of de presentaties van de dag ontvangen, kunt u terecht bij:

dossierbeheerder Fabrice Dehoux 02/743 31 53 – fabrice.dehoux@frdo-cfdd.be