31 mrt 2006 12:00

Duurzame ontwikkeling

Hernieuwing van de samenstelling van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO)

Hernieuwing van de samenstelling van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO)

De Ministerraad keurde de hernieuwing van de samenstelling van de FRDO goed. Worden voor vier jaar benoemd: - Prins Filip, erenvoorzitter van de FRDO, - de heer Th. Rombouts, voorzitter van de FRDO, - de heer J-Y. Saliez, mevrouw Anne Panneels en mevrouw C. Ven tot ondervoorzitter van de FRDO, - en de leden die de niet-gouvernementele organisaties vertegenwoordigen op het vlak van ontwikkelingssamenwerking, milieubescherming, verbruikersbelangen, werknemersorganisaties, werkgeversorganisaties, energieproducenten en wetenschappelijke kringen. (*) zoals voorzien in artikel 12, van hoofdstuk IV van de wet van 5 mei 1997.