03 jul 2009 10:52

Duurzame overheidsopdrachten

Federaal actieplan duurzame overheidsopdrachten 2009-2011

Federaal actieplan duurzame overheidsopdrachten 2009-2011

Minister van Klimaat en Energie Paul Magnette heeft het 'Federaal actieplan duurzame overheidsopdrachten 2009-2011' aan de ministerraad voorgesteld. Dat bevat een beperkte analyse van de politieke internationale en Belgische context waarin duurzame criteria in overheidsopdrachten worden opgenomen. Verder stelt het maatregelen voor die de federale regering moet nemen om die criteria in de komende jaren in snel tempo te assimileren.

Voor 2009-2011 sluit de Belgische overheid aan bij de doelstelling van de Europese Raad en de Europese Commissie om 50% van de federale overheidsopdrachten volgens een duurzame aankoopprocedure te realiseren. 

De ministerraad heeft alle ministers gevraagd om de voorgestelde acties toe te passen in functie van hun bevoegdheid en financiële mogelijkheden. Hij heeft de werkgroep Interdepartemenatle Commissie Duurzame Overheidsopdrachten opgedragen om de coördinatie van het plan waar te nemen en een jaarveslag op te stellen.