20 jul 2006 17:00

E-Premier

Gunning van de opdracht e-Premier aan Siemens Business Services

Gunning van de opdracht e-Premier aan Siemens Business Services

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, ging de ministerraad akkoord met de gunning van de opdracht e-Premier aan Siemens Business Services. De opdracht heeft betrekking op de Regedoc-toepassing. Regedoc is de databank die de documenten bevat van alle dossiers die sedert 1 september 1989 in de Ministerraad of het Overlegcomité besproken werden. Regedoc in zijn huidige versie heeft op verschillende niveaus zwakke punten die beletten dat de toepassing ook in de toekomst kan blijven beantwoorden aan de eisen van de gebruikers. De gekozen Siemens Business Services oplossing is open en kan geïntegreerd worden in diverse andere omgevingen. De Gemeenschappen en Gewesten kunnen aan de hand van een webinterface op een beveiligde manier dossiers indienen voor het Overlegcomité. Deze oplossing kan op termijn ook uitgebreid worden zodat automatische uitwisseling van documenten tussen verschillende informaticasystemen en e-Premier mogelijk is. Indien alles volgens schema verloopt zal E-Premier in het najaar 2007 operationeel zijn.