22 okt 2010 13:09

e-Procurement

Overheidsopdracht om onderhoudscontracten e-procurement te verzamelen onder een contract

Overheidsopdracht om onderhoudscontracten e-procurement te verzamelen onder een contract

De ministerraad stemt in met het voorstel van minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte om daartoe een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking aan te vatten met de firma European Dynamics.