02 dec 2005 16:00

E-procurement

Alle procedures inzake overheidsopdrachten zijn weldra on line beschikbaar

Alle procedures inzake overheidsopdrachten zijn weldra on line beschikbaar

De Ministerraad nam kennis van de 'Roadmap', die tegen 2009 in de volledige informatisering van de procedures inzake overheidsopdrachten voorziet. De Roadmap is een voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, en de heer Peter Vanvelthoven, Minister van Werk belast met de informatisering van de Staat. Ieder jaar worden ongeveer 20.000 offerteaanvragen bekendgemaakt in het Bulletin der aanbestedingen (BDA), waaronder bijna 4.000 afkomstig van de federale instellingen. De federale overheidsopdrachten zijn goed voor een budget van 3,5 miljard euro per jaar. Tot op heden dienden ondernemingen die wensten in te gaan op die offerteaanvragen een aantal vaak logge en complexe stappen te ondernemen. Zo moesten ze onder meer de wekelijkse aanbestedingsbulletins uitpluizen naar opdrachten die onder hun activiteitsdomein vielen. Sommige ondernemingen, inzonderheid de KMO's, die de tijd noch de mensen hebben om die zoektocht uit te voeren, waren dus de facto van de overheidsopdrachten uitgesloten. Sinds enkele maanden is het informaticaplatform JEPP (Joint Electronic Public Procurement) versterkt met het oog op een gecentraliseerde bekendmaking van de overheidsopdrachten. Concreet gezien kan een onderneming zich dus inschrijven en op de hoogte worden gehouden van alle overheidsopdrachten die haar aanbelangen, op basis van selectiecriteria die het bedrijf heeft ingevoerd. De 'Roadmap' die vandaag wordt voorgesteld wil nog verder gaan: ze behandelt alle stappen die moeten leiden tot de volledige informatisering van het overheidsopdrachtencircuit, van de bekendmaking tot de gunning en de uitvoering. Volgens de voorgestelde planning moeten alle tools uiterlijk in 2009 effectief zijn ingevoerd. Dankzij dit proces van e-Procurement kan men alle procedures inzake overheidsopdrachten aanzienlijk vereenvoudigen door ze sneller en effici├źnter te maken. Het betekent ook een democratisering van de overheidsopdrachten, die voortaan open staan voor alle ondernemingen, ook de kleinere. Op termijn zal dit systeem leiden tot een beter beheer van de overheidsopdrachten, niet alleen omdat het de administratiekosten doet dalen, maar ook omdat het de concurrentie verbetert. Het gaat om een belangrijke stap in de verdere modernisering van de overheid, die moet zorgen voor een modern bestuur in lijn met de huidige maatschappij. De verbetering van de kwaliteit en de transparantie van de aankoopprocedures betreft alle burgers, die zullen kunnen vaststellen dat de overheidsuitgaven beter worden beheerd.