23 jan 2009 10:10

Ecocheques

Invoering van ecocheques voor de aankoop van ecologische producten en diensten

Invoering van ecocheques voor de aankoop van ecologische producten en diensten

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat een systeem van ecocheques in het leven roept (*).
 
In 2009 kan de werkgever aan elke werknemer voor 125 euro ecocheques toekennen, waarmee hij of zij ecologische producten of diensten kan aankopen. In 2010 wordt dat 250 euro per werknemer. De cheques vormen een sociaal voordeel en zijn dus vrijgesteld van sociale bijdragen. 

De maatregel kadert in het interprofessioneel akkoord.

(*) koninklijk besluit tot invoeging van artikel 19quater in het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.