16 sep 2011 12:22

Economisch budget 2012

Mededeling van de cijfers van het economisch budget 2012

Mededeling van de cijfers van het economisch budget 2012

De ministerraad neemt op initiatief van minister voor Ondernemen en
Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne kennis van de cijfers van de economische begroting die het Instituut voor Nationale Rekeningen heeft
meegedeeld.

De bbp-groei van de eurozone zou dit jaar op 1,7% uitkomen, al is dat vooral dankzij een sterk eerste kwartaal. De groei in de overige drie kwartalen zou immers beperkt blijven tot 0,1 à 0,2%. In de veronderstelling dat het wantrouwen van de financiële markten met betrekking tot de Europese schuldencrisis dit jaar nog wegebt, zou de kwartaalgroei van het bbp in de eurozone in de loop van 2012 aantrekken, maar blijft de jaargroei beperkt tot slechts 1,2%. Het belangrijkste risico is dat de onrust op de financiële markten aansleept of uitbreidt, waardoor de ondernemers en de gezinnen nog terughoudender zouden worden in hun bestedingen. 

De Belgische economie groeide sterk in het eerste en het tweede kwartaal van 2011 (resp. 1% en 0,7%). De afkoeling van de internationale conjunctuur zou in de tweede jaarhelft sterk wegen op de bbp-groei (gemiddeld 0,2% per kwartaal). De stevige jaargroei voor 2011 (2,4%) is bijgevolg uitsluitend te danken aan een goede eerste jaarhelft. In de loop van 2012 zou de
kwartaalgroei geleidelijk hernemen tot 0,6% in de tweede jaarhelft dankzij de uitvoer, de particuliere consumptie en de bedrijfsinvesteringen. Niettemin presteren deze drie bestedingscomponenten op jaarbasis zwakker dan in 2011, waardoor de bbp-groei vertraagt tot 1,6%. 

Tussen het eerste kwartaal van 2010 en het eerste kwartaal van 2011 nam de binnenlandse werkgelegenheid aanzienlijk toe. Daarna zouden er beduidend minder jobs bijkomen als gevolg van de economische groeivertraging. Door het gunstige startpunt zou de werkgelegenheid dit jaar gemiddeld met 54 200 personen toenemen. In 2012 zou de netto-werkgelegenheidscreatie
beperkt blijven tot bijna 30 000 personen. Het aantal werklozen zou dit jaar met 23 600 afnemen, maar volgend jaar stijgen met 9 500. 

De inflatie, gemeten aan de hand van het nationaal indexcijfer van de consumptieprijzen, zou uitkomen op 3,5% in 2011 en op 2% in 2012. De toename van de gezondheidsindex valt terug van 3% in 2011 tot 2,1% in 2012. Overeenkomstig de maandvooruitzichten voor de  gezondheidsindex zou de spilindex (117,27) in februari 2012 overschreden worden.