11 sep 2009 15:18

Economische Begroting 2010-2011

Mededeling van de cijfers van de economische begroting

Mededeling van de cijfers van de economische begroting

Het Instituut voor de Nationale Rekeningen heeft aan minister voor Ondernemen Vincent Van Quickenborne de cijfers van de economische begroting 2010-2011 meegedeeld zoals de wet van 21 december 1994 voorschrijft. 

In navolging van de Europese conjunctuur viel de economische activiteit in België sterk terug in het vierde kwartaal van 2008 en het eerste kwartaal van 2009 (telkens -1,7 %). In het tweede kwartaal bleef de terugval van het bbp beperkt tot -0,3 %. De economische groei zou licht positief worden in de tweede helft van 2009 onder impuls van de uitvoer. In de loop van 2010 zou de economische groei opnieuw ondersteund worden door de binnenlandse vraag, in het bijzonder door de particuliere consumptie en de investeringen van de ondernemingen en de overheid. De kwartaalgroei trekt in de loop van 2011 aan tot 0,6 %. Dat resulteert in jaargroeicijfers voor het bbp van 0,4 % in 2010 en van 1,9 % in 2011, na een krimp van 3,1 % dit jaar.

De kracht van het herstel vormt de belangrijkste onzekerheid in deze vooruitzichten. De relanceplannen zijn er sneller dan verwacht in geslaagd de internationale economische activiteit te stabiliseren, maar het blijft moeilijk in te schatten hoe goed het economisch herstel bestand is tegen het uitdoven van de effecten van de staatssteun. 

Terwijl de binnenlandse werkgelegenheid vorig jaar gemiddeld met 71 200 personen toenam, zouden dit jaar netto gemiddeld 34 600 arbeidsplaatsen verloren gaan. In 2010 zou het verlies oplopen tot gemiddeld 58 900 arbeidsplaatsen. In 2011 komen er gemiddeld 17 600 arbeidsplaatsen bij. De werkgelegenheidsgraad zou dalen van 63,6 % in 2008 tot 61,5 % in 2010 en 2011. Het aantal werklozen (met inbegrip van de niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigden) zou dit jaar toenemen met 53 900 eenheden, volgend jaar met 98 400 en in 2011 met nog 23 300 eenheden. De geharmoniseerde Eurostat-werkloosheidsgraad zou daardoor stijgen van 7 % in 2008 tot 9,6 % in 2011. 

De Belgische inflatie, gemeten aan de hand van het nationaal indexcijfer van de consumptieprijzen, zou negatief blijven tot en met oktober 2009. De inflatie zou dit jaar gemiddeld op nul uitkomen en door de aantrekkende olieprijzen oplopen tot 1,5 % in 2010 en tot 1,6 % in 2011. De toename van de gezondheidsindex zou resp. 0,6 %, 1,2 % en 1,6 % bedragen. De huidige spilindex (112,72) zou overschreden worden in december 2010. De volgende spilindex (114,97) wordt niet overschreden in 2011.