24 sep 2010 11:39

Economische begroting 2011

Mededeling van de cijfers van de economische begroting

Mededeling van de cijfers van de economische begroting

Het Instituut voor de Nationale Rekeningen heeft aan minister voor Ondernemen Vincent Van Quickenborne de cijfers van de economische begroting 2011 meegedeeld zoals de wet van 21 december 1994 voorschrijft.

De Belgische economie knoopte in de tweede helft van 2009 opnieuw aan met positieve kwartaalgroeicijfers. In het eerste kwartaal van 2010 werd het economisch herstel evenwel onderbroken door de terugval in de bouwactiviteit als gevolg van het vriesweer. De sterke bbpgroei in het tweede kwartaal (0,9%) is deels het resultaat van een inhaalbeweging. In de tweede jaarhelft zou de bbp-groei vertragen tot gemiddeld 0,3% per kwartaal in navolging van de internationale conjunctuur. In de loop van 2011 trekt de uitvoergroei opnieuw aan, wat resulteert in een gemiddelde kwartaalgroei van het bbp van 0,5% in de tweede jaarhelft. Op jaarbasis zou de bbp-groei in 2010 uitkomen op 1,8% en in 2011 op 1,7%.

De voorbije recessie heeft al bij al een beperktere impact gehad op de binnenlandse werkgelegenheid (jaargemiddeld, in aantal personen) dan aanvankelijk gevreesd. Een tijdelijke forse terugval van de arbeidsproductiviteit per uur en van de arbeidsduur, onder meer door het systeem van tijdelijke werkloosheid, vervulde een belangrijke bufferfunctie. Daardoor bleef de nettodaling van de werkgelegenheid in 2009 beperkt tot 17 500 personen. De arbeidsproductiviteit en de arbeidsduur zouden dit jaar en volgend jaar een inhaalbeweging maken. Gecombineerd met een bescheiden economische herneming zou de nettotoename van het aantal arbeidsplaatsen daardoor beperkt blijven tot 10 100 in 2010 en 4 700 in 2011. Gegeven de evolutie van de beroepsbevolking, neemt het aantal werklozen (met inbegrip van de niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen) dit jaar toe met 12 500 eenheden en in 2011 met ruim 25 000 eenheden. De geharmoniseerde Eurostatwerkloosheidsgraad zou daardoor stijgen van 7% in 2008 tot 9% in 2011.

De inflatie, gemeten aan de hand van het nationaal indexcijfer van de consumptieprijzen, zou uitkomen op 2,1% in 2010 en op 2% in 2011. De gezondheidsindex trekt aan van 1,6% in 2010 tot 1,9% in 2011. Overeenkomstig de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex zou de spilindex (114,97) in september 2011 overschreden worden.