30 jan 2015 10:24

Economische begroting 2015 - kalender

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters akte van de kalender van de economische begroting voor 2015.

Het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) zorgt voor de economische vooruitzichten die vereist zijn voor het opstellen van de federale begroting, ook de economische begroting genoemd. De opmaak van de economische begroting wordt toevertrouwd aan het Federaal Planbureau. 

De kalender, die wordt meegedeeld door de voorzitter van de raad van bestuur van het INR, bepaalt de opmaak van de economische begroting voor het komende jaar. 

Februari (begrotingscontrole 2015):

  • woensdag 11 februari: vergadering raad van bestuur INR
  • donderdag 12 februari: vergadering wetenschappelijk comité
  • donderdag 12 februari: mededeling aan de ministerraad en verspreiding van het persbericht en de tabellen op de website van het Federaal Planbureau 

Juni (begrotingsopmaak 2016):

  • woensdag 10 juni: vergadering raad van bestuur INR
  • donderdag 11 juni: vergadering wetenschappelijk comité
  • donderdag 11 juni: mededeling aan de ministerraad en verspreiding van het persbericht en de tabellen op de website van het Federaal Planbureau

September (begrotingsopmaak 2016):

  • woensdag 9 september: vergadering raad van bestuur INR
  • donderdag 10 september: vergadering wetenschappelijk comité
  • donderdag 10 september: mededeling aan de ministerraad en verspreiding van het persbericht en de tabellen op de website van het Federaal Planbureau