11 dec 2009 10:31

Economische fraude

Verslag 2008 van de Interdepartementale commissie voor de coördinatie van de strijd tegen de economische fraude

Verslag 2008 van de Interdepartementale commissie voor de coördinatie van de strijd tegen de economische fraude

De ministerraad heeft kennis genomen van het verslag 2008 van de Interdepartementale Commissie voor de Coördinatie van de Strijd tegen de Economische Fraude (ICCF) dat minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne voorstelde.

Het verslag is gebaseerd op de jaarlijkse evaluatie die de Intergouvernementele Preventiecel (IPC) en de Multidisciplinaire Fraudebestrijdingscel voor de Veiligheid van de Voedselketen (MFVV) hebben opgemaakt.

De ministerraad heeft de ICCF bovendien de opdracht gegeven om:

  • het overzicht van bestaande coördinatiecellen en samenwerkingsprotocollen actueel te houden
  • permanent overleg te plegen tussen de bevoegde diensten om een maximale coördinatie van de controles na te streven
  • met ad-hoc groepen verder te werken en gecoördineerde operationele acties met medewerking van het parket uit te voeren voor een multidisciplinaire aanpak
  • het project 'veille' verder uit te werken (veillesysteem om problemen sneller te signaleren) met alle diensten die betrokken zijn bij de ICCF om een versterkte informatie-uitwisseling tussen de vergaderingen na te streven
  • te rapporteren hoe de coördinatie en de opvolging van de bestrijding van namaak en piraterij nu in de praktijk gebeuren, ze te evalueren en voorstellen te doen voor de wettelijke omkadering.