11 sep 2009 15:18

Economische herstelwet

Intrestbonificatie voor leningovereenkomsten die de bedrijfsvoorheffing financieren

Intrestbonificatie voor leningovereenkomsten die de bedrijfsvoorheffing financieren

De ministerraad heeft de voorwaarden vastgelegd die bepalen welke ondernemingen die een leningovereenkomst aangaan, om bezoldigingen van werknemers en bedrijfsleiders te financieren, in aanmerking komen voor een intrestbonificatie. 

In de economische herstelwet van 27 maart 2009 is voorzien dat een onderneming gedurende een half jaar een uitstel van betaling van drie maanden kan aanvragen voor de bedrijfsvoorheffing op bezoldigingen van werknemers en bedrijfleiders. Voor de leningovereenkomst die de onderneming met een kredietinstelling sluit om de bedrijfsvoorheffing te betalen, neemt de staat gedurende zes maanden een intrestbonificatie van 1,5% op jaarbasis op het aanvangsbedrag van de lening ten laste.

Voorwaarden:

  • het aanvangsbedrag van de lening mag niet hoger zijn dan:
    • de bedrijfsvoorheffing op bezoldigingen verschuldigd, betaald of toegekend in juni, juli of augustus 2009 voor schuldenaars die maandelijks hun bedrijfsvoorheffing aangeven
    •  de bedrijfsvoorheffing op bezoldigingen verschuldigd, betaald of toegekend in het tweede trimester van 2009 door schuldenaars die driemaandelijks hun bedrijfsvoorheffing aangeven
  • de leningovereenkomt dient enkel om die bedrijfsvoorheffing te financieren
  • de schuldenaar moet de kredietinstelling inlichten over zijn wens om de intrestbonificatie te genieten. Het is immers de kredietinstelling die de aanvragen overmaakt aan de Thesaurie van de FOD Financiën. 

De intrestbonificatie is geldig op de leningovereenkomsten afgesloten tussen de datum van inwerkingtreding van het kb dat de ministerraad hierover heeft goedgekeurd en 15 december 2009.