20 jul 2006 17:00

Educatief verlof

Toekenningsvoorwaarden voor het betaald educatief verlof

Toekenningsvoorwaarden voor het betaald educatief verlof

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regels bepaalt voor de toekenning van betaald educatief verlof aan werknemers die examens afleggen. Het gaat om examens georganiseerd door de gefedereerde overheden in het kader van een systeem van certificering van verworven competenties. Het is een voorstel van Minister van Werk Peter Vanvelthoven. Het ontwerp kent betaald educatief verlof toe aan de werknemers die examens afleggen voor de erkenning of certificering van verworven competenties. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.