05 okt 2012 15:44

Een betere bescherming voor slachtoffers van schijnhuwelijken en schijn- wettelijk samenwonen

In de strijd tegen schijnhuwelijken en tegen schijn-wettelijk samenwonen heeft Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, samen met ministers Didier Reynders van Buitenlandse Zaken en Annemie Turtelboom van Justitie, een voorstel tot wetswijziging toegelicht op de ministerraad.

Een betere bescherming voor slachtoffers van schijnhuwelijken en schijn- wettelijk samenwonen
In de strijd tegen schijnhuwelijken en tegen schijn-wettelijk samenwonen heeft Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, samen met ministers Didier Reynders van Buitenlandse Zaken en Annemie Turtelboom van Justitie, een voorstel tot wetswijziging toegelicht op de ministerraad.
Maggie De Block: “Schijnhuwelijken en de laatste jaren steeds meer schijn-wettelijk samenwonen maken ten eerste onschuldige slachtoffers, vooral vrouwen, die we beter moeten beschermen. Ten tweede betreft het een manier om op frauduleuze wijze verblijfsrecht in België te verkrijgen. We hebben nu binnen de regering de handen in elkaar geslagen om deze misdrijven nog intenser te bestrijden.”

Vernieuwing
De grootste vernieuwing is de invoering van de definitie van de “schijn- wettelijke samenwoning” in het Burgerlijk Wetboek. Dankzij deze definitie kunnen ambtenaren van de burgerlijke stand en de parketten onderzoek voeren als er getwijfeld wordt aan de werkelijke bedoelingen van de samenwonenden. De procureur des Konings krijgt ook meer tijd om een onderzoek in te stellen.

Maggie De Block: “We horen nog veel te vaak dat vrouwen of mannen denken dat hun partner het echt meent hen maar dat het huwelijk of het samenwonen voor die partner maar een manier is om aan verblijfsrecht te geraken. Of dat jonge meisjes gedwongen worden met een niet-Belg te huwen of wettelijk samen te wonen om de man zo verblijfsrecht te bezorgen. Zij zijn slachtoffers.”
Annemie Turtelboom treedt bij: “We nemen dus maatregelen enerzijds om de fraude nog beter op te sporen en liefst te vermijden voor ze daadwerkelijk gepleegd wordt. Anderzijds moeten we ervoor zorgen dat de slachtoffers herstel krijgen van hun eer, van hun gevoelens en van hun eigenwaarde.”

Nietigverklaring
In het Strafwetboek wordt daarom, net zoals “gedwongen huwelijk” nu ook “gedwongen schijn-wettelijke samenwoning” strafbaar. Een persoon die iemand dwingt wettelijk samen te wonen, riskeert een gevangenisstraf van één maand tot drie jaar en een boete van 50 tot 500 euro. Tot nu toe waren de celstraffen acht dagen tot drie maanden en de boetes 26 tot honderd euro. De straffen en boetes zijn hoog op als er verzwarende omstandigheden zijn zoals bijvoorbeeld gebruik van geweld

De strafrechter die het vonnis uitspreekt, zal daarenboven met hetzelfde vonnis meteen het huwelijk of het wettelijk samenwonen nietig kunnen verklaren.

Inreisverbod
Als iemand veroordeeld is wegens een schijnhuwelijk of een schijn- wettelijke samenwoning kan de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) beslissen de persoon zo snel mogelijk te laten verwijderen. Volgens de nieuwe regeling kan DVZ deze persoon nu ook een inreisverbod van vijf jaar opleggen.

Het voorontwerp van wet is opgesteld in samenwerking met de ministers van Buitenlandse Zaken Reynders en van Justitie Turtelboom omdat zowel de vreemdelingenwet als het Burgerlijke Wetboek, het Strafwetboek, het Gerechtelijk Wetboek als de wet op de consulaire rechtsmacht moet worden aangepast.

Cijfers
In 2011 heeft het bureau Opsporingen van de Dienst Vreemdelingenzaken 10.728 meldingen van mogelijke schijnhuwelijken geregistreerd.

Het bureau Visa van DVZ heeft in 2011 geweigerd een visum te verstrekken aan 882 personen wegens schijnhuwelijk en aan 743 personen omdat het parket nog advies moest geven omdat het onderzoek naar een mogelijk schijnhuwelijk nog liep. De cel Fraude van de Dienst Vreemdelingenzaken die zaken onderzoek in verband met vreemdelingen die een verblijfsvergunning van meer dan drie maanden hebben, heeft in 2011 het verblijf ingetrokken van 116 vreemdelingen die veroordeeld werden wegens een schijnhuwelijk.


Meer info:

Els Cleemput, woordvoerster staatssecretaris De Block
Tel. : 0032 475 29 28 77
Mail : els.cleemput@ibz.fgov.be
Internet : www.deblock.belgium.be

Margaux Donckier, woordvoerster minister Turtelboom
Tel.: 0032 478 324797
Mail: margaux.donckier@just.fgov.be