01 apr 2004 19:00

Een betere doorstroming van informatie bij geïntegreerde politie

Op voorstel van vice-premier en minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael heeft de ministerraad een aantal maatregelen goedgekeurd om de informatiehuishouding van de geïntegreerde politie verder te optimaliseren. Een informatiegestuurde aanpak van de politiediensten is immers essentieel voor een doeltreffende en betere werking van de politie. De arrondissementele informatiekruispunten (AIK's) spelen daarbij een belangrijke rol.

Op voorstel van vice-premier en minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael heeft de ministerraad een aantal maatregelen goedgekeurd om de informatiehuishouding van de geïntegreerde politie verder te optimaliseren. Een informatiegestuurde aanpak van de politiediensten is immers essentieel voor een doeltreffende en betere werking van de politie. De arrondissementele informatiekruispunten (AIK's) spelen daarbij een belangrijke rol.

De regering kiest voor een doorgedreven automatisering van de geïntegreerde politie waardoor het proces-verbaal van de vaststellende politie-ambtenaar snel naar het AIK en de nationale gegevensbank kan doorgestuurd worden. Op die manier beschikt het AIK snel over informatie die het kan samenbrengen en verwerken zodat de politie doelgericht kan werken. Zowel de gerechtelijke als de bestuurlijke politie kunnen vervolgens snel worden ingezet waar dit nodig is. Dit geldt ook voor de nationale gegevensbank, die sneller wordt gevoed en waardoor men ook sneller kan beschikken over criminaliteits- en verkeersstatistieken zodat het beleid sneller kan aangepast worden. De regering heeft ook maatregelen genomen voor de voldoende bestaffing van de AIK's. Een wettelijke en gemakkelijkere detachering naar de AIK's wordt mogelijk gemaakt. Dit voorstel heeft niet alleen een gunstige budgettaire weerslag, maar maakt ook een doeltreffende inzet van het politiepersoneel mogelijk.