21 feb 2014 19:29

Een betere evaluatie door de overheid van de dienstverlening van de ziekenfondsen

De ministerraad keurt op voorstel van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx, een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de evaluatie van de performantie van de ziekenfondsen met betrekking tot het bedrag van hun administratiekosten.

De administratiekosten toegekend aan de ziekenfondsen via de verzekeringsinstellingen bestaan uit een vast gedeelte, dat onvoorwaardelijk wordt toegekend, en uit een variabel gedeelte, dat wordt toegekend in de mate dat de ziekenfondsen performant zijn.

Het bestaande evaluatieproces wordt met dit voorstel aangepast aan de hedendaagse functie die de ziekenfondsen vervullen. Het evaluatieproces wordt meer flexibel en zal beter afgestemd zijn op de opdrachten die de ziekenfondsen vandaag dienen te vervullen.
Om de performantie van de verzekeringsinstellingen te evalueren, zal hun werking aan de hand van 7 processen geëvalueerd worden:i

  • informatieverplichting naar de patiënt toe
  • de correcte, uniforme en tijdige toekenning van rechten inzake geneeskundige verzorging en uitkeringen
  • de correcte, uniforme en tijdige uitvoering van betalingen
  • de detectie en nauwgezette opvolging van de vorderingen
  • de organisatie van de nodige controlemechanismen op verschillende niveaus
  • de medewerking aan het beleid van de minister van Sociale Zaken
  • boekhoudkundig beheer

Op basis van deze zeven processen zullen jaarlijks nieuwe performantiecriteria worden opgesteld. Dit laat toe om telkens opnieuw rekening te houden met de evoluerende rol van het ziekenfonds in de samenleving. De criteria zullen worden opgesteld door de Controledienst voor de ziekenfondsen en het Beheerscomité van het RIZIV, met een tegensprekelijke procedure voor de ziekenfondsen.

Dankzij dit voorstel worden de ziekenfondsen meer geresponsabiliseerd over de middelen die de overheid hun ter beschikking stelt en wordt de evaluatie ook beter afgestemd op de hedendaagse rol van het ziekenfonds.