27 sep 2013 16:42

Een nieuw systeem met het oog op de geleidelijke afschaffing van de SIS-kaart

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een voorontwerp van wet goed houdende bepalingen met betrekking tot de sociale identiteitskaart en de isi+-kaart. Hij keurt ook een ontwerp van koninklijk besluit goed dat deze wet uitvoert.

Geleidelijke afschaffing van de SIS-kaart
Na 1 januari 2014 zullen er geen nieuwe SIS-kaarten meer worden uitgereikt en de SIS-kaarten waarvan de geldigheid verstrijkt zullen niet meer worden hernieuwd. Er wordt een nieuw systeem ingevoerd waarbij gebruik wordt gemaakt van het elektronische identiteitsbewijs.

Raadpleging van de actuele gegevens
Via het nieuwe systeem kunnen de zorgverleners online de database raadplegen om bij de ziekenfondsen de rechten inzake terugbetaling van gezondheidszorg van een persoon te achterhalen. De gegevens worden in “real time” geraadpleegd en zijn dus up-to-date. Om toegang te krijgen tot dit systeem dienen de zorgverleners op voorhand een toelating te hebben verkregen en dienen ze zich te authenticeren.

De identiteit van personen die aangesloten zijn bij een ziekenfonds met zekerheid vaststellen
Het elektronische identiteitsbewijs zal worden gebruikt om de identiteit van de sociaal verzekerde met zekerheid vast te stellen en om zijn identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) automatisch uit te lezen.

Vereenvoudiging en fraudebestrijding

De sector van de sociale zekerheid heeft beslist om de eID maximaal te benutten. Deze kaart is zeer goed beveiligd en laat toe de houder ervan te identificeren aan de hand van zijn foto.
Door dit systeem van online raadpleging van de actuele gegevens bij de ziekenfondsen in combinatie met een versterkte identificatie kan ook een betere fraudebestrijding worden bewerkstelligd.

Nieuw: de isi+-kaart
De isi+-kaart zal geleidelijk aan worden uitgereikt aan de volgende categorieën:

 1. De personen die wel degelijk onder de Belgische sociale zekerheid vallen aangezien zij bijdragen hebben betaald, maar die niet beschikken over een Belgisch elektronisch identiteitsbewijs: bv. de grensarbeiders met een buitenlandse nationaliteit of gepensioneerden die in het buitenland verblijven nadat ze in België hebben gewerkt. Vanaf 2014 zullen de ziekenfondsen hen geleidelijk aan een isi+-kaart uitreiken.
 2. De kinderen jonger dan 12 jaar (de Kids-ID is immers niet verplicht).
  Om een coherentie binnen de gezinnen te waarborgen, zullen de ziekenfondsen ook een isi+-kaart uitreiken voor de pasgeborenen en geleidelijk aan alle andere kinderen jonger dan 12 jaar. Op deze isi+-kaart zal het INSZ vermeld staan.

Welke officiële kaarten kunnen worden gebruikt in het nieuwe systeem?

 • de elektronische identiteitskaart (eID)
 • de kids-ID voor kinderen jonger dan 12 jaar (niet verplicht)
 • de elektronische kaart voor niet-Belgische onderdanen van een EU-land die in België verblijven
 • de elektronische verblijfskaart voor niet-EU-onderdanen die in België verblijven
 • de SIS-kaart voor zover ze nog geldig is
 • de isi+-kaart

Apotheken en ziekenhuizen gebruiken nu al het nieuwe systeem
Het merendeel van de apotheken (93% in september 2013) en alle ziekenhuizen doen reeds een beroep op de online verzekerbaarheid bij de ziekenfondsen. Vanaf 1 januari 2014 wordt dit de regel. De andere zorgverleners zullen geleidelijk aan ook overschakelen.

De SIS-kaart niet weggooien!
Het is belangrijk om de SIS-kaart nog bij te houden. Ze zal nog van pas komen in afwachting dat:

 • alle personen zonder elektronisch identiteitsbewijs hun isi+-kaart ontvangen hebben (voor kinderen bijvoorbeeld)
 • alle zorgverleners overgeschakeld zijn op het nieuwe systeem.

voorontwerp van wet houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de ISI+-kaart

ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van ... houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de ISI+-kaart