22 jun 2012 18:28

Een oplossing om alle zelfstandige kinesitherapeuten in alle rust te laten werken

De ministerraad stemt in met het voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinkx om de voorlopige RIZIV-nummers van alle kinesitherapeuten tot 31 december 2013 te verlengen.

De voorlopige RIZIV-nummers voor alle kinesitherapeuten worden verlengd op basis van een nieuwe aanbeveling van de Planningscommissie Medisch Aanbod die voorstelt om de selectieproef gedurende een jaar op te schorten. Dat moratorium betreft dus de kinesitherapeuten die thans een voorlopig RIZIV-nummer hebben en ook de kinesitherapeuten die in de loop van dit academiejaar 2012 zullen afstuderen. De kinesitherapeuten die zich als zelfstandige hebben gevestigd - soms al sinds juni 2010 - kunnen aldus rustig verderwerken tot de definitieve afschaffing van het vergelijkend examen.
Ondertussen kan het overleg met de gemeenschappen worden verdergezet om de afschaffing van het vergelijkend examen te organiseren, overeenkomstig het regeerakkoord en met naleving van de door de Planningscommissie aanbevolen voorwaarden. Die voorwaarden zijn:
• een verbeterd kadaster invoeren
• een studie over de behoeften naargelang de sectoren waarin de kinesitherapie wordt beoefend
• een gelijkschakeling tussen de opleidingen in de Vlaamse en in de Franse Gemeenschappen