29 mrt 2013 17:49

Een sterkere structurele lastenverlaging

Op voorstel van minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx en minister van Werk Monica De Coninck stemde de ministerraad in met een sterkere structurele verlaging van de werkgeverslasten.

Bij de begrotingsopmaak 2013 werd een enveloppe "concurrentievermogen" vrijgemaakt voor een vermindering van de loonlasten met 370 miljoen euro in een volledig jaar (270 miljoen euro in 2013).

Overeenkomstig het akkoord van de sociale partners in het kader van het interprofessioneel overleg 2013-2014 zal die enveloppe gebruikt worden om de forfaitaire vermindering van de werkgeverslasten te verhogen. De vermindering zal vanaf 1 april 2013 van 400 naar 453 euro per trimester gaan, en naar 455 euro vanaf 1 januari 2014.

Voor de socialprofitsector en de beschutte werkplaatsen zal er eveneens een bedrag worden uitgetrokken om de werkgeversbijdragen voor de laagste lonen te verminderen. Met die maatregel zal men de kosten voor de werkgevers van de geleidelijke opheffing van de huidige discriminatie tussen de lonen van de werknemers jonger dan 21 jaar en hun oudere collega's kunnen compenseren.