18 sep 2008 11:44

Eenoudergezinnen

Plafond van het inkomen van actieve eenoudergezinnen die recht hebben op de verhoging van de kinderbijslag verhoogd - tweede lezing

Plafond van het inkomen van actieve eenoudergezinnen die recht hebben op de verhoging van de kinderbijslag verhoogd - tweede lezing

Op voorstel van minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx heeft de ministerraad in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat het inkomensplafond voor eenoudergezinnen die recht hebben op de verhoogde kinderbijslag van 1.810,35 euro tot 2.020,48 euro bruto per maand verhoogt. Dat stemt overeen met het plafond voor een persoon met handicap en met gezinslast.

Ook de toeslag zelf wordt verhoogd van 20,81 euro tot 41,63 euro voor het eerste kind of 25,81 euro voor het tweede kind voor de werknemer-eenoudergezinnen. De bedragen stemmen overeen met de sociale toeslag van werklozen/gepensioneerden. 

De bedoeling van de maatregel is om de toeslag voor eenoudergezinnen in overeenstemming te brengen met de toeslag voor werklozen, zodat ze de toeslag niet verliezen als ze werken. 

(*) ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het bedrag van de bijslag bedoeld in artikel 41 van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders