25 jul 2008 12:45

Eenoudergezinnen

Plafond van het inkomen van actieve eenoudergezinnen die recht hebben op de verhoging van de kinderbijslag verhoogd

Plafond van het inkomen van actieve eenoudergezinnen die recht hebben op de verhoging van de kinderbijslag verhoogd

Op voorstel van minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx en van minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle heeft de ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit (*) goedgekeurd over de kinderbijslag voor eenoudergezinnen. 

De maatregel verhoogt het inkomensplafond voor eenoudergezinnen die recht hebben op de verhoogde kinderbijslag van 20,81 euro per kind van 1.810,35 euro tot 2.020,48 euro bruto per maand, wat overeenstemt met het plafond voor een persoon met handicap met gezinslast.

De beslissing die de ministerraad tijdens de begrotingscontrole van 2008 nam, past in de maatregelen voor armoedebestrijding. Ze geldt voor alle actieve eenoudergezinnen: loontrekkenden, zelfstandigen en ambtenaren. Zo kunnen 21.723 bijkomende kinderen van de verhoging genieten.

De maatregel verhoogt ook de sociale toeslag voor de werknemer-eenoudergezinnen van 20,81 euro tot 41,63 euro voor het eerste kind of 25,81 euro voor het tweede kind. De bedragen stemmen overeen met de sociale toeslag van werklozen/gepensioneerden.

De maatregelen treden in werking op 1 oktober 2008.

(*) ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het bedrag van de bijslag bedoeld in artikel 41 van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 
ontwerp van koninklijk besluit tot verhoging van de aanvulling op de kinderbijslag voor bepaalde eenoudergezinnen in de regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen