07 dec 2018 16:54

Eensluidend advies over het ontwerp van besluit van de Duitstalige Regering over beroepsopleidingen voor werkzoekenden

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een eensluidend advies gegeven over het ontwerp van besluit van de Duitstalige Regering over beroepsopleidingen voor werkzoekenden.

Het ontwerp van besluit zal voor de Duitstalige Gemeenschap de voorwaarden bepalen op vlak van vrijstelling van beschikbaarheid met behoud van uitkeringen in geval van studies, opleiding of stage. Het heft ook de gerelateerde bepalingen op van het koninklijk besluit van 25 november 1991 over de werkloosheidsreglementering. Op basis van artikel 6 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd bij artikel 22 van de bijzondere wet van 6 januari 2014 over de Zesde Staatshervorming, geeft de ministerraad een eensluidend advies over het ontwerp van besluit in kwestie.