22 aug 2018 16:01

Eerste belastingberekeningen de deur uit

De komende dagen zal de FOD Financiën een eerste pakket van belastingberekeningen of zogenaamde aanslagbiljetten de deur uit sturen. Tegen het einde van deze maand in totaal 509.550.

Van die eerste 509.550 aanslagbiljetten zijn er 174.515 met een door de burger te betalen bedrag voor in totaal 84,7 miljoen € en 246.383 met een door de administratie terug te betalen bedrag voor in totaal 119,9 miljoen €. De overige 88.652 aanslagbiljetten vertonen een saldo gelijk aan 0.

Zodra het aanslagbiljet beschikbaar is kan het blijvend geraadpleegd worden op MyMinfin. Het aanslagbiljet zal dit aanslagjaar voor 46.615 burgers, op hun verzoek enkel nog elektronisch beschikbaar zijn via Zoomit.

Wie moet betalen krijgt daarvoor 2 maanden de tijd, tot in oktober. Wie moet terugkrijgen, ziet zijn centen ook op het einde van die tweede maand oktober.

In 2016 en 2017 verstuurde de FOD Financiën ook de eerste aanslagbiljetten in augustus. Toen waren het er respectievelijk 513.896 en 600.019. Er worden dit jaar 6.900.000 aanslagbiljetten verstuurd, ten laatste in juni 2019.

De verzendingsdatum van het individuele aanslagbiljet is niet elk jaar dezelfde, het is dus normaal dat die vroeger of later is dan vorig jaar.