22 aug 2019 09:59

Eerste belastingberekeningen de deur uit

De komende dagen zal de FOD Financiën een eerste pakket van belastingberekeningen of zogenaamde aanslagbiljetten de deur uit sturen. Tegen het einde van deze maand in totaal 536.135.


Van die 536.135 eerste aanslagbiljetten zijn er 245.661 met een door de burger te betalen bedrag voor in totaal 88,1 miljoen € en 206.154 met een door de administratie terug te betalen bedrag voor in totaal 74,1 miljoen €. De overige 84.320 aanslagbiljetten vertonen een saldo gelijk aan 0.

Zodra het aanslagbiljet beschikbaar is kan het door elke burger blijvend geraadpleegd worden op MyMinfin.

Wie moet betalen krijgt daarvoor 2 maanden de tijd, tot in oktober. Wie moet terugkrijgen, ziet zijn centen ook op het einde van die tweede maand oktober, namelijk op 31 oktober.

In 2017 en 2018 verstuurde de FOD Financiën ook de eerste aanslagbiljetten in augustus. Toen waren het er respectievelijk 600.019 en 509.550. Er worden dit jaar 7.100.000 aanslagbiljetten verstuurd, ten laatste in juni 2020.

De verzendingsdatum van het individuele aanslagbiljet is niet elk jaar dezelfde, het is dus normaal dat die vroeger of later is dan vorig jaar.