19 okt 2017 16:02

Eerste deel van het programma 2017 van de leningen van staat tot staat

De ministerraad gaat akkoord met de toekenning van twee nieuwe staatsleningen aan Kenia en Guinea. Die staatsleningen kregen een gunstig advies van het Finexpocomité. 

Het gaat om de volgende leningen:

  • een gebonden staatslening van 9.971.650 euro ten gunste van Kenia voor de financiering van de tweede fase van een project voor de bouw van 21 voetgangersbruggen
  • een ongebonden staatslening van 3 miljoen euro ten gunste van Guinea voor de financiering van een maritieme veiligheidsproject

De ministerraad ging eveneens akkoord om drie in het verleden toegekende staatsleningen aan Nicaragua, Burundi en Vietnam te annuleren en de geldigheidsduur van de beslissing van de ministerraad betreffende een staatslening toegekend aan Zambia te verlengen. Hij nam ook nota van het programma van de staatsleningen van de vorige jaren en van de voorwaarden verbonden aan het programma van de staatsleningen voor het jaar 2017.

België kent aan ontwikkelingslanden leningen van staat tot staat toe met het oog op de concessionele financiering van de uitvoer van Belgische uitrustingsgoederen en van de diensten die eraan verbonden zijn. Ze hebben een tweevoudig doel: enerzijds bijdragen tot de ontwikkeling in de kansarme landen en anderzijds de Belgische economie steunen door onze export te promoten.

Door hun hoog schenkingsgehalte zijn de staatsleningen eveneens een instrument van de Belgische internationale ontwikkelingssamenwerking.