06 mei 2022 16:32

Eerste deel van het programma 2022 voor de leningen van staat tot staat

De ministerraad gaat akkoord met een verlenging van de geldigheidsduur van staatsleningen ten gunste van Kenia en Soedan.

Het gaat om:

  • een staatslening ten gunste van Kenia voor de financiering van een project voor rurale elektrificatie in Sondu-Homabay-Kissi (Awendo) die met drie jaar verlengd wordt tot 11 maart 2025
  • een ongebonden staatslening ten gunste van Soedan voor de financiering van 755 waterpompen in het hele land, met nadruk op de grensstaten met Tsjaad en Zuid-Soedan, die met drie jaar verlengd wordt tot 17 mei 2025

Daarnaast beslist de ministerraad dat voor gemengde kredieten met een verdeelsleutel van 84% voor de staatslening en 16% voor het commercieel krediet, de terugbetalingsperiode 40 jaar bedraagt, inclusief een gratieperiode van 20 jaar. Voor zuivere staatsleningen die geen onderdeel uitmaken van een gemengd krediet geldt een terugbetalingsperiode van 34 jaar met een gratieperiode van 14 jaar inbegrepen.

België kent aan ontwikkelingslanden leningen van staat tot staat toe met het oog op de concessionele financiering van de uitvoer van Belgische uitrustingsgoederen en van de diensten die eraan verbonden zijn. Ze hebben een tweevoudig doel: enerzijds bijdragen tot de ontwikkeling in de kansarme landen en anderzijds de Belgische economie steunen door onze export te promoten.

Door hun hoog schenkingsgehalte zijn de staatsleningen eveneens een instrument van de Belgische internationale ontwikkelingssamenwerking.