03 sep 2021 09:25

Eerste fase voltooid van de renovatie van de daken van het Egmontpaleis

De Regie der Gebouwen heeft in mei 2021 de eerste fase afgerond van de vernieuwing van de daken van het Egmontpaleis in Brussel. Het ging om 1.200 m² dakoppervlakte van de protocollaire vleugel. De werken duurden bijna 1 jaar en kostten ongeveer 1,4 miljoen euro, btw inbegrepen. In de volgende fase (van 2021 tot 2022) wordt het dak (700 m²) van de vleugel Arenbergzaal vernieuwd. De derde en laatste fase betreft het dak van de vleugel Zuid, Oost, West. 

Het Egmontpaleis is een van de mooiste pronkstukken van het Belgische diplomatieke erfgoed. Hier worden prominente buitenlandse gasten ontvangen en internationale conferenties gehouden.
De geschiedenis van dit schitterende paleis gaat terug tot 1532 en het gebouwencomplex kende doorheen de eeuwen talrijke aanpassingen en verbouwingen.

Mathieu Michel, Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en met de Regie der Gebouwen: “Naast het historisch erfgoed dat dit vertegenwoordigt voor België, is het Egmontpaleis een symbool ten dienste van de Belgische diplomatie. Het is als het ware een visitekaartje voor internationale hoogwaardigheidsbekleders en verdient bijzondere aandacht, zowel wat het behoud als de renovatie ervan betreft. België mag trots zijn op haar erfgoed!"

Laurent Vrijdaghs, Administrateur-generaal en Voorzitter van het Directiecomité van de Regie der Gebouwen: “Ik ben bijzonder tevreden dat de renovatie van het dak van de protocollaire vleugel van het Egmontpaleis op minder dan een jaar is afgewerkt. Dit is iets sneller dan de vooropgestelde termijn, en dat ondanks de verderzetting van de activiteiten in het gebouw, zoals de vergaderingen van het Overlegcomité tijdens de coronacrisis. Maar er zijn nog andere projecten te verwezenlijken, waarvoor we al onze inspanningen bundelen. Zo werkt de Regie der Gebouwen bijvoorbeeld verder aan de restauratie en het opfrissen van het Egmontpaleis zodat het weer in ere zal hersteld zijn tegen het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie, dat plaatsvindt van januari tot juni 2024.”

De renovatie van de daken van het Egmontpaleis wordt in verschillende fasen aangepakt zodat het complex altijd operationeel kan blijven.

Aangezien de volledige site van het Egmontpaleis sinds 2002 is geklasseerd, gebeuren alle werken in nauw overleg met de directie Cultureel Erfgoed van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

zolder Egmontpaleis

Fase 1: renovatie van het dak van de protocollaire vleugel (2020-2021)

In juni 2020 startte de renovatie en restauratie van het dak van de protocollaire vleugel, die zich links aan het voorplein van het Egmontpaleis bevindt.

Deze renovatie werd uitgevoerd omdat de houtstructuur beschadigd was door waterinfiltraties.

Alvorens de werken startten, werd de eerste verdieping van deze vleugel voor de veiligheid volledig leeggemaakt. De gelijkvloerse verdieping bleef operationeel omdat deze met een betonnen vloerplaat is afgescheiden van de eerste verdieping. Het gaat voor alle duidelijkheid niet om de ruimtes die voor de ontvangst van buitenlandse delegaties worden gebruikt, deze bevinden zich in andere vleugels.

De draagkracht van de houtstructuur van het dak werd nauwkeurig gecontroleerd via een sterktemeting. De delen die niet meer in orde waren, werden volledig vervangen. Alle houten structuren werden behandeld met een schimmel- en insectenwerend middel.

De houten zoldervloer werd volledig vernieuwd en ook de elektriciteit op de zolderverdieping werd volledig vervangen.

dak Egmontpaleis

De dakbedekking in leien was einde levensduur en werd dus ook vervangen door nieuwe leien. Van deze renovatie werd ook gebruik gemaakt om nieuwe duivenweringen te plaatsen en de regenwaterafvoerpijpen te vervangen. De dakkapellen werden vernieuwd, evenals de lichtstraten.
        
Deze eerste fase werd in mei 2021 voorlopig opgeleverd. De beschikbare ruimte op deze zolderverdieping zal in samenspraak met de FOD Buitenlandse Zaken een specifieke invulling krijgen.

Luchtbeeld Egmontsite

Fase 2 en 3: renovatie van de daken van de vleugels Arenbergzaal en Zuid, Oost, West

In een tweede fase wordt het dak van de vleugel Arenbergzaal vernieuwd. De opdracht voor de uitvoering van de werken werd eind juli 2021 bekendgemaakt. Na toewijzing van deze opdracht, is het doel om de werken nog eind 2021 te starten en te beëindigen tegen eind 2022.

In een derde fase wordt het dak van de vleugel Zuid, Oost, West aangepakt. De publicatie van de opdracht voor de uitvoering van deze werken is voorzien in 2022 met als doel de werken zelf in de loop van 2022 te kunnen starten.

Technische fiche

Eigenaar: Belgische Staat
Bouwheer: Regie der Gebouwen
Gebruiker: FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Dakoppervlakte Protocollaire vleugel: 1.200m²
Dakoppervlakte Arenbergzaal: 700 m²
Dakoppervlakte Vleugel Zuid, Oost, West: 2.500m²
Aannemer (fase 1, Protocollaire vleugel): N.V. Monument Vandekerckhove
Kostprijs van de werken (fase 1, Protocollaire vleugel): ongeveer 1,4 miljoen euro (incl. btw)
Duur van de werken (fase 1, Protocollaire vleugel): juni 2020 – mei 2021