28 nov 2013 16:50

Eerste uitgave van de Federale dag van de diversiteit : focus op de handicap

De FOD Financiën neemt deel aan de eerste Federale dag van de diversiteit. Die dag zetten we de bekwaamheden van personen met een handicap in de verf!

Joris en Eric, vertellen hun verhaal en willen andere personen met een handicap overtuigen om bij een openbare dienst te komen werken, meer bepaald bij de FOD Financiën. Jammer genoeg zijn ze nog altijd ondervertegenwoordigd op federaal vlak. En hoewel hun aantal sinds 2009 toeneemt, blijft er werk aan de winkel!
Toegankelijkheid, aanpassing van de werkposten, bewustmaking bij de collega’s van hun bekwaamheden eerder dan van de verschillen, … het zijn maar een paar van de ondernomen acties om de federale ambtenaren die een handicap hebben in de beste omstandigheden te laten werken.

Wat?
Het thema voor de FOD Financiën is « verleggen van grenzen». Zelfs met een handicap kan men op  heel hoog niveau slagen!

  •  Conferentie (12:00 - 13:00): met een paralympische atleet, Bob Vanacker (rugby).
  •  Torball (12:00 - 14:00): Demonstratie met specialisten van deze sport voor slechtzienden en blinden + minitoernooi met Sociale Zekerheid en Volksgezondheid.
  •  Workshop (9:30 - 11:00 & 14:30 - 16:00) : Atelier met een panel van externe deskundigen en managers/verantwoordelijken. De onderwerpen: het beleid, de aanpassing van de werkpost, gehandicapte personen op de arbeidsmarkt, ...

Wanneer?
3 december 2013

Waar?

  • Algemene activiteiten : North Galaxy  Koning Albert II-laan 33 te 1030 Brussel
  • Torball: Sportcentrum “Noordpool”, Antwerpsesteenweg 208 te 1000 Brussel