11 feb 2022 16:50

Eerste verdeling van het provisioneel krediet voor het nieuwe beleid

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker een ontwerp van koninklijk besluit goed tot verdeling van de eerste schijf van de interdepartementale provisie “nieuw beleid”.

Het ontwerp beoogt de verdeling van de kredieten met betrekking tot een dossier van de FOD Binnenlandse Zaken. Er wordt voorzien in een budget van 10 miljoen euro aan vastleggings- en vereffeningskredieten in 2022 voor de structurele verhoging van de brandweertoelagen aan de hulpverleningszones en aan de brandweerdienst van Brussel-Hoofdstad.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende eerste verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 23 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 en bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende het nieuw beleid