29 mrt 2012 14:15

Eerste vervaldag voorafbetalingen verdaagd tot 12 april 2012

Het Paasweekend valt net voor de eerste vervaldag van de voorafbetalingen waardoor het kan dat opdrachten tot betaling niet tijdig zijn gegeven opdat de betalingen op 10 april op de rekening van de voorafbetaingen zouden staan. Vandaar een verlenging tot 12 april 2012.        

Doordat het Paasweekend dit jaar net vóór de eerste belangrijke vervaldag (10 april 2012) van de voorafbetalingen valt, lopen veel burgers en ondernemingen het risico niet tijdig te hebben betaald ondanks hun voornemen daartoe.

Door deze uitzonderlijke situatie heeft de FOD Financiën beslist om, bij wijze van gunstmaatregel, betalingen die op 11 of 12 april 2012 op de rekeningen van de Dienst Voorafbetalingen staan, toch nog in aanmerking te nemen als voorafbetalingen van de eerste vervaldag (VA1 in het jargon).

Betalingen die later op de rekening komen, b.v. doordat de opdracht tot betalen pas op 12 april werd gegeven, zullen automatisch als voorafbetalingen van de tweede vervaldag op 10 juli 2012 (VA2) worden beschouwd.

De data van 10 juli (VA2), 10 oktober (VA3) en 20 december (VA4) blijven ongewijzigd.