06 okt 2023 16:19

Eerste wijzigingsclausule bij de overeenkomst tussen de apothekers en de verzekeringsinstellingen

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke akkoord met de eerste wijzigingsclausule bij de overeenkomst van 1 januari 2022 tussen de apothekers en de verzekeringsinstellingen.

De wijzigingsclausule beoogt het kader te bepalen voor de terugbetaling van prestaties geleverd door de apotheker voor het gesprek en het bereiden en afleveren van magistrale bereidingen gedurende een afbouwprogramma voor benzodiazepines en aanverwante producten.

Concreet beschrijft de wijzigingsclausule wat de afbouw van benzodiazepines als prestatie inhoudt en legt het de vergoeding ervan vast. Het betreft een pilootproject met een looptijd van maximaal één jaar. Deze overeenkomst treedt in werking op 1 februari 2023.