30 sep 2005 14:00

Effectisering van achterstallige belastingen

Start van de operatie om de schuldvorderingen van de inkomstenbelastingen te effectiseren bij de beleggingsbank Fortis

Start van de operatie om de schuldvorderingen van de inkomstenbelastingen te effectiseren bij de beleggingsbank Fortis

De Ministerraad keurde het voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, definief goed, om de operatie waarbij men achterstallige belastingen zal effectiseren te starten. Hij stelde de bank Fortis aan om de obligaties bij de investeerders te beleggen. De waarde wordt geraamd op ongeveer 500 miljoen. De Ministerraad gaf opdracht aan een werkgroep om een tekst voor te stellen, die de Belgische wetgeving op de effectisering moet verbeteren. Hij nam kennis van de maatregelen die de administratie van de invorderingen moet nemen om de invordering van de schulden te verbeteren.