08 feb 2006 15:34

Effectisering van achterstallige belastingsschulden

Selectie van juridische en financiële raadgevers

Selectie van juridische en financiële raadgevers

De Ministerraad verkoos op eensluidend advies van de evaluatiecommissie onder het voorzitterschap van de Administrateur-generaal van de Thesaurie de juridische en de financiële raadgevers die België zullen bijstaan bij de effectisering van de achterstallige belastingen en Bevakverrichting. Het kantoor Nauta Duthil is gekozen als juridisch raadgever voor de effectiseringsoperatie en Bevakverrichting. JP Morgan/Fortis is gekozen als financieel adviseur voor de effectisering van de achterstallige belastingsschuld, Degroof/Fortis voor de Bevakverrichting.