30 jan 2004 01:00

" Egmont "-project

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerpprocedure goed voor de voltooiing van het " Egmont "- project, ten behoeve van de FOD Buitenlandse Zaken.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerpprocedure goed voor de voltooiing van het " Egmont "- project, ten behoeve van de FOD Buitenlandse Zaken.

Ter herinnering (*): dit project heeft betrekking op de verkoop van het gebouw " Egmont 1 " en van het terrein bestemd voor de oprichting van het gebouw " Egmont 2 ". Deze transactie is gekoppeld aan de verplichting voor de verwerver om "Egmont 2" te bouwen volgens de eisen van de verkoper met inhuring van het complex voor openbare bestemming op lange termijn. Aangezien het hier gaat om een gemengde operatie, die zowel de verkoop van onroerende goederen als de oprichting van een gebouw omvat, waarop de regels inzake overheidsopdrachten voor de aanneming van werken van toepassing zijn, werd een procedure opgesteld teneinde de wettelijke bepalingen terzake in acht te nemen. De werken zouden midden 2004 van start moeten gaan. (*) zie bericht nr. 16 van de Ministerraad van 5 december 2003.