28 sep 2016 14:08

Eigen site voor de Hoge Raad van Financiën

Alle informatie over de Hoge Raad van Financiën is voortaan terug te vinden onder http://www.hogeraadvanfinancien.be. De samenstelling, de statistieken en de publicaties van de permanente afdelingen “Financieringsbehoeften van de Overheid” en “Fiscaliteit en Parafiscaliteit” en van de Studiecommissie voor de Vergrijzing zijn er gepubliceerd.

De leden van de Hoge Raad van Financiën zijn deskundigen van hoog niveau die fundamentele problemen van budgettaire, financiële en fiscale aard analyseren en bestuderen en wenselijke aanpassingen en hervormingen voorstellen. Zij kunnen zowel op eigen initiatief als op vraag van de Minister van Financiën en/of de Minister van Begroting optreden.