29 apr 2011 14:08

Eigendomsoverdracht

Eigendomsoverdracht van de federale staat naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Eigendomsoverdracht van de federale staat naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de eigendomsoverdracht naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest regelt van percelen gelegen op de middenberm tussen de Van Praetlaan en de Vuurkruisenlaan. De groene strook bedraagt zo'n 10 hectare. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil hier een groene wandelzone van maken die het kanaal verbindt met het park van Laken en de woonwijken in Neder-over-Heembeek.