03 mei 2024 16:28

Eigendomsoverdracht van de site van de Abdij van Villers-la-Ville naar het Waals Gewest

Op vrijdag 26 april 2024 heeft de ministerraad zijn akkoord gegeven voor de eigendomsoverdracht van de site van de Abdij van Villers-la-Ville van de Federale Staat naar het Waals Gewest.

Het gebouw dat gelegen is in de rue de l’Abbaye 53, en dat vroeger dienst deed als woning voor de bewaker van de site van de abdij, maakt integraal deel uit van de site en dus van deze overdracht.

In dit kader werd een ontwerp van een nieuw koninklijk besluit tot overdracht opgemaakt, dat zal voorgelegd worden aan de Koning ter ondertekening.

Na 10 jaar wachten, ben ik verheugd te zien dat deze door alle actoren langverwachte eigendomsoverdracht van deze historische en toeristische site eindelijk kan plaatsvinden. Deze akte benadrukt een betekenisvolle stap in het behoud en de valorisatie van het cultureel patrimonium. De hereniging van de site zal een beter gecoördineerd en efficiënter beheer mogelijk maken. Maar bovenal zal het, door het beschikbaar maken van aanzienlijke financiële middelen, nieuwe investeringen vergemakkelijken die gericht zijn op het behoud en de verdere opwaardering van deze uitzonderlijke site.
staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen
De Abdij van Villers-la-Ville is niet alleen een parel van ons patrimonium, maar ook een belangrijke toeristische attractie van ons Gewest. Door het verkrijgen van de volle eigendom van de site, zet Wallonië het werk verder dat met succes werd aangevat de laatste jaren en breidt het uit tot een globaal project, dat dit rijkdom niet alleen in stand houdt, maar ook eert. Het Agence wallonne du Patrimoine gaat een ambitieus project op lange termijn kunnen plannen, op schaal van de volledige site, met als doel haar behoud, haar restauratie in fases en haar valorisatie. Deze gedurfde aanpak, die kan rekenen op het dynamisme van de vzw voor het beheer, houdt een beslissende wending in voor de abdij, waarbij haar rol als pijler van het patrimonium en het toerisme in Wallonië versterkt wordt.
Waals minister van Patrimonium en Toerisme
Deze overdracht is het resultaat van een werk van lange adem door de vorige en huidige verantwoordelijken van de vzw. Na de fysieke hergroepering met het nieuwe bezoekerscentrum in 2016, gaat het nu om een hergroepering van de eigendommen. Dit is ook het logisch vervolg voor de ontwikkeling van de Abdij van Villers-la-Ville. Onze vzw, belast met het beheer van de site, zal nu één enkele gesprekspartner hebben, wat coherent is ten opzichte van de competenties die hier ingezet moeten worden: het patrimonium, maar ook het toerisme. Het is een nieuw tijdperk dat aantreedt waarin we nieuwe projecten gaan kunnen ontwikkelen samen met het Gewest. We danken het Gewest voor het vertrouwen dat het stelt in onze vzw en de Federale Staat voor zijn rol van eigenaar sinds 1892.
Directeur van de Abdij van Villers-la-Ville

Context

De Abdij van Villers-la-Ville werd opgericht in 1146. Oorspronkelijk was het een klooster, waarvan de ruïnes vandaag de dag een beschermde toeristische site vormen.

Tot nu toe was de site eigendom van de Federale Staat en stond ze op de lijst opgemaakt door het Ministerie van Openbare Werken in toepassing van artikel 19 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen, en goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 2 augustus 1972.

Daarnaast wordt, sinds 1992, het dagelijks beheer van de site verzekerd door de vzw “Abbaye de Villers-la-Ville” (vroeger de vzw “Association pour la Promotion Touristique et Culturelle de Villers-la-Ville”).

Nu zal het Waals Gewest, dat al een reeks aangrenzende terreinen bezat, ook eigenaar worden van deze site, wat een eenvoudiger en homogener beheer mogelijk zal maken