08 feb 2019 18:19

Eigendomsoverdracht van een perceel van de Staat naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de eigendomsoverdracht van een perceel van de Staat naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest regelt.

De onbevaarbare waterloop 'Hollebeek-Leibeek' is sinds een tiental jaar in beheer van Leefmilieu Brussel. De bedding van de waterloop en haar oevers bevinden zich op een perceel dat in Brussel in het kadaster is opgenomen, maar eigendom is van de Staat. Het ontwerp biedt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ten volle de mogelijkheid om de noodzakelijke beheers- en inrichtingshandelingen langs deze waterloop te verrichten.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.