03 mei 2024 17:51

Eindverslag uitvoering gender mainstreaming op het federale niveau

De ministerraad neemt op voorstel van staatssecretaris voor Gendergelijkheid Marie-Colline Leroy akte van het verslag op het eind van de legislatuur over de uitvoering van gender mainstreaming op het federale niveau.

Gender mainstreaming heeft als doelstelling om de personen die het overheidsbeleid uitwerken systematisch te laten nadenken over de gevolgen ervan op de situatie van vrouwen en mannen, met het oog op de versterking van hun gelijkheid in de samenleving.

Behalve een tussentijds verslag legt de regering ook een eindverslag voor aan de federale kamers, dat de aandacht vestigt op wat de regering en administraties in het kader van de wet inzake gender mainstreaming en het federaal plan gender mainstreaming verwezenlijkt hebben gedurende de legislatuur. Het beschrijft de moeilijkheden bij de uitvoering van de wet en formuleert aanbevelingen om ze aan te pakken.

Het eindverslag omvat:

  • een verslag van de regering over de tenuitvoerlegging van de wet inzake gender mainstreaming
  • een verslag van de staatssecretaris voor Gendergelijkheid over het beleid gevoerd in overeenstemming met de doelstellingen van de vierde Wereldvrouwenconferentie
  • een verslag van de minister van Ontwikkelingssamenwerking over het beleid gevoerd in overeenstemming met de doelstellingen van de vierde Wereldvrouwenconferentie

het verslag van de regering bestaat uit vier delen:

  • ondersteuning voor de uitvoering van de wet inzake gender mainstreaming
  • de maatregelen die door de verschillende regeringsleden zijn genomen in het kader van de uitvoering van het federaal plan gender mainstreaming
  • de maatregelen die door de verschillende federale overheidsdiensten, programmatorische overheidsdiensten en Defensie zijn genomen in het kader van de uitvoering van de wet inzake gender mainstreaming
  • conclusies en aanbevelingen