23 nov 2007 14:43

Elektriciteitsprijzen

Versterking van de rol van de Commissie voor de regulering van elektriciteit en gas (CREG)

Versterking van de rol van de Commissie voor de regulering van elektriciteit en gas (CREG)

De ministerraad nam kennis van de mededeling van minister van Energie Marc Verwilghen met de mogelijke wijzigingen van de gaswet en de elektriciteitswet om de rol van de Commisie voor de regulering van elektriciteit en gas te versterken. Om proactief te kunnen inspelen op prijsstijgingen, heeft de CREG meer bevoegheden nodig. Die situeren zich op het vlak van de monitoring van de transparantie- en de mededingingsgraad op de gas- en elektriciteitsmarkt. Daarnaast is het nodig dat de commissie de tarieven en de technische installaties opvolgt in functie van hun verenigbaarheid met het algemeen energiebeleid. De CREG moet er ook op toezien dat de belangen van de consument niet worden verwaarloosd en dat de verplichtingen als verlener van een openbare dienst worden uitgevoerd. Verder moeten de operatoren alle nuttige informatie overmaken die de commissie nodig heeft om haar opdracht te vervullen. De minister van Energie stelde de wijzigingen voor op vraag van de ministerraad van 21 september 2007. Die droeg de minister van Energie op om te onderzoeken welke bevoegheden de commmissie nodig had om proactief op te treden in geval van prijsstijgingen.