01 jun 2007 11:58

Elektriciteitstransport

Vaststelling van de nettarieven die de beheerder van het nationaal trasmissienet voor elektriciteit moet toepassen

Vaststelling van de nettarieven die de beheerder van het nationaal trasmissienet voor elektriciteit moet toepassen

Minister van Energie Marc Verwilghen legde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voor dat de vaststelling en de controle op het totaal inkomen, de billijke winstmarge, de algemene tariefstructuur, het saldo tussen kosten en ontvangsten, de basisprincipes en procedures voor de tarieven, de rapportering en de kostenbeheersing door de beheerder van het nationaal transmissienet regelt. Het ontwerp dat de ministerraad goedkeurde, verduidelijkt hoe de nettarieven worden vastgelegd die de beheerder van het nationaal transmissienet voor elektriciteit moet toepassen en hoe het toezicht wordt uitgeoefend. Het biedt ook meer transparantie door regels vast te leggen over een periode van meerdere jaren in plaats van per jaar. Dat komt ook de administratieve vereenvoudiging ten goede. Daarnaast komt het ontwerp tegemoet aan de bescherming van de belangen van de consument op het vlak van prijs en kwaliteit die de elektriciteitswet vooropstelt. Ten slotte waarborgt het de netbeheerder een voldoende inkomen met een billijke marge voor de vergoeding van het kapitaal dat hij in het net investeerde.