23 jun 2006 17:00

Elektronisch identiteitsdocument voor kinderen

Pilootproject kid@card gaat van start

Pilootproject kid@card gaat van start

Op 1 juli 2006 starten een aantal pilootgemeenten met de verdeling van de kid@card. De kid@card is het elektronisch identiteitsdocument voor kinderen jonger dan 12 jaar. Dit is vandaag beslist op de ministerraad. De kid@card is een initiatief van Minister van Werk en Informatisering Peter Vanvelthoven en van Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael. De elektronische identiteitskaart voor kinderen wordt ingevoerd om kinderen jonger dan 12 jaar ook de kans te geven veiliger te chatten. Het veiliger chatten met de elektronische identiteitskaart bestaat al voor jongeren tussen 12 en 15 jaar. Internetproviders kunnen de kaart ook gebruiken om andere veiligere internetomgevingen te maken waar de kinderen kunnen surfen en chatten, zonder dat ze het gevaar lopen lastig gevallen te worden door volwassenen met slechte bedoelingen. De kid@card heeft echter ook nog andere voordelen. - De kid@card zal het identiteitsbewijs vervangen voor kinderen jonger dan 12 jaar. Als ouders met hun kinderen op reis willen gaan (binnen EU), hebben ze een identiteitsbewijs nodig. Het huidige identiteitsbewijs voor kinderen is een wit kartonnen document met alle identiteitsgegevens erop, zonder foto. Het voordeel van de kid@card als identiteitsbewijs is dat het veiliger is en minder snel na te maken. In 2005 werden 307.000 kartonnen identiteitsbewijzen afgeleverd aan Belgische kinderen van jonger dan 12 jaar (23%). - De kid@card zal als SIS-kaart gebruikt kunnen worden als in de toekomst de eID de SIS-kaart zal vervangen. - Het concept 'Hallo ouders' dat Child Focus heeft ontwikkeld, wordt ook in de kaart geïntegreerd. Op ieder identiteitscertificaat van een kind wordt een nuttig telefoonnummer in geval van noodzaak vermeld. Dit telefoonnummer is een nummer dat identiek is voor alle kid@cards. De ouders van een kind die het wensen hebben de mogelijkheid om dit nummer te koppelen aan een geheel van telefoonnummers die kunnen gecontacteerd worden hetzij door een kind, hetzij door een derde ingeval van noodzaak. Voor de rest vertoont de kid@card grote gelijkenissen met de gewone eID. De kaart draagt net zoals de eID volgende informatie: foto, naam en voornamen, geslacht, nationaliteit, geboorteplaats en –datum. De kaart heeft ook een chip die echter enkel een authentificatiecertificaat en dus geen handtekeningencertificaat bevat. De kid@card heeft wel een heel ander ontwerp gekregen dan de normale eID. Minister Vanvelthoven heeft vorig jaar aan een aantal jongeren gevraagd een ontwerp voor de achtergrond van de kaart te maken. Via aan online stemming op o.a. MSN is een van de ontwerpen gekozen om te fungeren op de kid@card.