25 apr 2008 12:56

Elektronisch stemmen

Gebruik van elektronische stemsystemen Digivote en Jites voor de Europese en regionale verkiezingen van juni 2009

Gebruik van elektronische stemsystemen Digivote en Jites voor de Europese en regionale verkiezingen van juni 2009

De ministerraad besliste op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael de elektronische stemsystemen Digivote en Jites ook tijdens de Europese en regionale verkiezingen van juni 2009 te gebruiken.

De onderhoudscontracten voor de huidige stemsystemen Digivote en Jites eindigen op 31 december 2008. De minister zal voor die systemen nieuwe contracten afsluiten met de firma's Steria en Stesud. Als voorwaarde geldt wel dat controles op de verkiezingshardware voldoening schenken en dat het parlement tijdens het debat over de toekomst van de elektronische stemming niet beslist om de stemsystemen niet meer te gebruiken.

De ministerraad had op 22 februari 2008 beslist om te wachten op het parlementair debat over de toekomst van het elektronisch stemmen en over de studie die het Consortium van Universiteiten uitvoerde, alvorens hij een standpunt zou innemen. Omdat dat debat nog niet heeft plaatsgevonden, heeft de ministerraad nu beslist het huidige systeem ook in juni 2009 te gebruiken.