03 apr 2009 11:53

Elektronisch toezicht

Overheidsopdracht in verband met elektronisch toezicht als wijze van strafuitvoering

Overheidsopdracht in verband met elektronisch toezicht als wijze van strafuitvoering

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Justitie Stefaan De Clerck om een onderhandelingsprocedure met bekendmaking op te starten voor de gunning van een overheidsopdracht voor aanneming van diensten in verband met elektronisch toezicht als wijze van strafuitvoering.

De lopende opdracht eindigt in maart 2010. Nu bestaat het individueel technisch materiaal uit een enkelband die verbonden is met een zend-en-ontvangtoestel dat een signaal stuurt naar een centrale computer. De nieuwe opdracht wordt afgesloten voor een periode van maximum 5 jaar.  De toekomstige apparatuur moet de technologische ontwikkelingen volgen en ook andere controlemogelijkheden bieden (GPRS, UMTS,...).