06 feb 2009 12:24

Elektronische communicatie

Overdracht van gebruiksrechten voor radiofrequenties gebruikt voor openbare elektronische communicatiediensten

Overdracht van gebruiksrechten voor radiofrequenties gebruikt voor openbare elektronische communicatiediensten

De ministerraad heeft de regels vastgelegd van de overdracht van gebruiksrechten voor radiofrequenties die geheel of gedeeltelijk voor openbare elektronische communicatiediensten worden gebruikt.
 
Het ontwerp van koninklijk besluit dat de ministerraad hierover op voorstel van minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne heeft goedgekeurd voert de mogelijkheid in de gebruiksrechten over te dragen voor de frequenties gebruikt voor:

  • GSM-mobilofonie
  • DCS-1800-mobilofonie
  • mobiele telecommunicatiesystemen derde generatie
  • openbare semafonie
  • mobiele persoonlijke satelietcommunicatiediensten
  • openbare trunking
  • radioplaatsbepaling
  • openbare elektronische communicatiediensten via vaste lokale radioverbindingen

De operator moet het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie op de hoogte brengen van de overdracht. De BIPT kan die weigeren indien de overdracht aanleiding kan geven tot concurrentievervalsing en niet voldoet aan de vereisten van een daadwerkelijk efficiënt beheer van het radiofrequentiespectrum.

De overdracht kan geheel of gedeeltelijk zijn. Een gedeeltelijke overdracht kan bijvoorbeeld een beperking inhouden van de frequentie, de plaats of de tijd. De rechten en plichten verbonden aan de gebruiksrechten worden samen overgedragen.