23 jan 2009 10:10

Elektronische communicatie

Goedkeuring van het voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie en het voorontwerp van wet over rechtsmiddelen en geschillenbeslechting - tweede lezing

Goedkeuring van het voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie en het voorontwerp van wet over rechtsmiddelen en geschillenbeslechting - tweede lezing

De ministerraad heeft op voorstel van minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen Vincent Van Quickenborne in tweede lezing twee voorontwerpen van wet goedgekeurd op het vlak van de elektronische communicatie. Het eerste voorontwerp regelt diverse bepalingen inzake elektronische communicatie en het tweede wijzigt de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbeslechting naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 over het statuut van de Belgische regulator van de post- en telecommunicatiesector.

Het voorontwerp:

  • versterkt de actiemogelijkheden van het BIPT, de Belgische regulator voor de postdiensten en de communicatiesector, en van de Ethische commissie voor de telecommunicatie die toeziet op het correcte gebruik van betaalnummers;
  • past de wet van 13 juni 2005 aan de Europese richtlijnen inzake elektronische communicatie en het primaire EU-recht aan. Dat laatste betreft de uitbreiding van gebundelde aanbiedingen in de elektronische communicatie als uitzondering op het verbod op koppelverkoop dat de wet op de handelspratijken nu oplegt;
  • moderniseert de wet van 13 juni 2005 op het vlak van oproepen naar nooddiensten en de spreiding van telefooncellen;  
  • breidt de verplichting die de wet oplegt uit om lagere scholen een intressant aanbod voor breedband aan te bieden.

Het tweede voorontwerp moet meer rechtszekerheid bieden voor de rechtsmiddelen tegen de beslissingen van het BIPT en voor de geschillenbeslechting tussen operatoren.