17 jul 2009 11:53

Elektronische communicatie

Regeling van de privé-radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen

Regeling van de privé-radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de  privé-radiocommunicatie en de gebruiksrechten van vaste netten en netten met gedeelde middelen regelt.

Het ontwerp integreert en actualiseert de bestaande voorschriften voor de privé-radiocommunicatie. Het gaat om onder andere het gebruik van walkie-talkies, taxinetten, straalverbindingen, installaties van radio-amateurs... De procedure om een vergunning te bekomen of te wijzigen wordt eenvoudiger.
Daarnaast worden ook de bevoegdheden herschikt. Het BIPT, de Belgische regulator voor de postdiensten en de telecommunicatie, zal voortaan de technische normen opleggen waaraan radioapparatuur moet voldoen. Ten slotte regelt het ontwerp het beheer van de frequenties en het verlenen van gebruiksrechten.